Сертификация "1С:Профессионал" по программе "1С:Документооборот 8" (ред. 3.0) - AtlantSoft